Úvod


Vitajte
na stránkach obce Velčice

Obec s minulosťou ….obec s budúcnosťou

Možno iba náhodou, a možno s priamym úmyslom ste práve navštívili prezentačnú www-stránku našej obce – obce Velčice neďaleko Zlatých Moraviec. V každom prípade ste vítaní. Prajeme si, aby Vás informácie, ktoré sme pripravili , zaujali a poskytli Vám o našej obci dobrý prehľad i odpovede na Vaše otázky.

Lukáš Šurda /zriaďovateľ web-stránky/

Obec Velčice sa nachádza v severnej časti Žitavskej pahorkatiny – osem kilometrov severozápadne od Zlatých Moraviec. Má malebnú polohu. Zo severnej strany ju lemujú južné svahy pohoria Tríbeč, ktorý na severozápade susedí s Nitrianskou pahorkatinou a na juhu s Nitrianskou nivou. Na severovýchodnej strane hraničí s pohorím Vtáčnik a Hornonitrianskou kotlinou. Na juhovýchode sa stýka so Žitavskou pahorkatinou a Pohronským Inovcom.

 

Velčice

Obcou preteká Čerešňový potok, do ktorého sa v strede obce vlieva potok Trnava. Obec zo západu obklopujú kremencové kopce: Malý Lysec, Veľký Lysec (545 m n. m.), Ploská (567 m), zo severu hlavný hrebeň pohoria Veľký Tríbeč (829 m), Malý Tríbeč (767 m), Medvedí vrch (716 m), Mišov vrch (723 m), z východnej časti bočný hrebeň Kamenné vráta (619 m), Čierny hrad (573 m) a Vŕšky (483 m). Obec leží v teplej klimatickej oblasti s priemernou ročnou teplotou vzduchu 9,1 °C.

Velčice Les